Hoppa till sidans innehåll

Elhockeykommittén/Organisation


IFAH:S elhockeykommité 2019/2020

Riktlinjer avstämda med IFAHs ordförande, Gert Nilsson,  20131006

Ansvar/ Uppdrag (i prio ordning)

a)     Vi skall tillhandahålla bra elhockeyträningar för alla aktiva utifrån enskild spelare/individs nivå, förmåga och behov. Indelningen i olika träningsgrupper görs av elhockeykommitén. Arbeta för att alla aktiva känner sig sedda och respekterade på och utanför träningarna (”Hej” & ”Hej då”). Främja en positiv och anfallsinriktad elhockey.

b)     Vår ambition är att alla spelare skall erbjudas ett turneringstillfälle eller matchtillfälle mot annan klubb vid sidan av Slaget om Stockholm (SoS). Turneringsfördelning görs utifrån elhockeykommiténs bedömning av enskild spelares förmåga, bedömning av turneringsnivå (motståndare) och spelares personliga uppbackning hemmifrån (hur långa resor orkar spelaren med och har spelaren tillgång till förälder eller assistent som kan vara domare, coach eller sitta i sekretariat). Viss hänsyn kan tas till enskild spelares vilja men utagningen görs av elhockeykommitén. Transport av elhockeystol och spelare till turneringar är enskild spelares ansvar.

c)     Vi ställer upp och hjälper andra klubbar eller skolor i mån av energi och tid. Önskar enskild spelare, ledare eller föräldrar hjälpa andra klubbar eller deltaga på andra klubbars aktiviteter eller läger så uppmuntras detta under förutsättning att det inte påverkar ordinarie verksamhet. Notera: Enskilda initiativ skall stämmas av med tränings- och tävlingsammanhållande inom elhockeykommitén.

Ansvar på IFAHs styrelse/ kansli:
Projekt elhockey för Sverige ligger utanför elhockeykommiténs ansvar. Ansvaret för ”injagning” av sponsorer ligger på IFAHs styrelse, Hallbokningar görs via kansliet.

Ledning och styrning/ generellt

Deltagande i elhockeykommitén sker på ideell basis. Vi eftersträvar att ha ett udda antal deltagare i kommitén för att använda majoritetsprincipen vid olika åsikter. Elhockeykommiten väljer självständigt in sina deltagare. Det är okej att vara oense i olika frågor, det viktigaste är att ha en rak och transparent dialog (man skall våga säga vad man tycker inför varandra). Ansvaret delas upp i olika områden där den som är utpekad som ansvarig/ sammanhållande säkerställer att saker blir gjorda dvs som sammanhållande betyder det inte att man måste göra alla aktiviteter själv/ personligen utan alla spelares föräldrar och assistenter förväntas hjälpa till. Vad gäller träningsgrupper och tävlingsfördelning så säkrar den sammanhållande fram ett förslag som hela kommitén diskuterar och ställer sig bakom eller reviderar. Vi strävar efter att ha framförhållning och struktur för att minimera merarbete.

Följande roller finns i kommitén: Träningssammanhållande, Tävlingssammanhållande, Materialsammanhållande, Arrangörssammanhållande samt Administrativtsammanhållande. En person i kommitén kommer dessutom att pekas ut som sektionskontakt gentemot IFAHs styrelse.

Alla sammanhållande har som uppgift att dokumentera/ ta fram schecklistor för respektive område så att arbetsuppgifter kan tas över av andra personer på ett enkelt sätt.

Roller och ansvar i elhockey kommitén

Träningssammanhållande

Utformning av träningsgrupper, utformning av träningsscheman, underhålla ”favoritstolslistan”, underhålla en tränarpärm med övningar (förenkla för stand-in tränare/ föräldrar/ assistenter), kontaktperson för pröva på/ nya kandidater/ kölista. Närvaropärmsansvarig. Kontaktperson för spelare vad gäller återbud/ sjukdom. Förmedla ut information om förändringar i träningsgrupper och träningspass.

Tävlingssammanhållande

Handha kontakter/vara kontaktperson med andra klubbar för anmälan av lag, skicka ut inbjudan till IFAHs arrangemang (SoS), säkra dommarutbildning/ breddning av IFAHs dommarkår, underhålla en ”tävlingsönskemålslista”, utforma/ stämma av en anmälningsavgiftsbudget med IFAHs styrelse, Ansvara för anmälningar till turneringar, uppdatera ett tävlings+anmälningskallendarium, ta fram lagförslag/ spelarförslag till olika turneringar med framförhållning och att redan vid anmälningstillfället ha en back-up plan vid återbud.  

Materialsammanhållande

Underhålla en kontaktlista gentemot leverantörer av stolar, reservdelar mm. Somordna/ planera in ”meckar” genomgångar av stolar. Beställa reservdelar och nya stolar. Inventering av tröjor, verktyg, tillbehör mm. Göra en ungefärlig budget för reparationer mm till IFAHs styrelse. Utarbeta rutiner för hämtning & lämning av metarial i samand med turneringar/ matcher (tvätt rutin av tröjor). Vidareutveckling av förvaringsutrymmet, utveckla rutin för ”felrapportering” av stolar mm. Omprogrammering av stolar (vid behov).

Arrangörssammanhållande

Ta initiativ till uppstartsmöten för IFAHs tävlingsarrangemang (SoS, Kustcup), Säkra inbjudningar till IFAHs arrangemang med framförhållning, Uppdatera och underhålla en ”tävlingsgenomförandemanual” (roller, checklistor, tidpunkter/ framförhållning), Utarbeta ett budgetförslag för SoS vs IFAHs styrelse, Kontaktperson om man som utomstående har frågor om SoS.

Administrativtsammanhållande.

Uppdatera kontaktlistor (inklusive mailadresser, telefon nr mm), Sammanställa budgetlistor (för historik), säkra en uppdaterad aktivitetskallender med framförhållning, planera in föräldra/ spelarmöten, hålla i ett ledarkallendarium med hållpunkter för viktiga händelser (t.ex April: boka halltid till SoS år nu+1 samt för Kustcup, Aug: Revidera och kommunisera träningsgrupper, Sept: tävlingsschema/ spelare, etc etc )

Sektionskontakt (tas av någon person i elhockeykommitén- ingen separat roll)
Huvudkontaktsperson för Gert/ IFAHs styrelse.

Uppdaterad: 09 JAN 2014 15:05 Skribent: Elhockeykommittén

Maila på This is a mailto link om du har några specifika frågor kring IFAH:s el-hockeyverksamhet.

 

 

IFAH:s sposorer:

Nordstrom_Logo (3)

 

 

logo

 stiga

grasroten_250x120

Idrottslyftet_RGB72

bingo-avesta

TTEX-logo-bt-experten

Agera-CC-logo

Tjejerna i Vällingby

SisuNorMedium800_RGB

Postadress:
IFAH - Parasport
Beckis Idrottscenter, Söderberga allé 80
16862 Bromma

Kontakt:
Tel: 086468557
E-post: This is a mailto link

Se all info